7PQ site
Jun 202012
 

Tereza Svačinová, PhD candidate, researches and lectures on European Union’s agricultural and budgetary policy. She has published on Common Agricultural Policy and EU environmental policy. Recently, she co-authored a publication on EU budget.

 

 

  • Svačinová, Tereza, 2011, Lisabonská smlouva a její vliv na Společnou zemědělskou politiku EU [The Lisbon Treaty and its Impact on the EU’s Common Agricultural Policy]. Současná Evropa 16(2):159-175.
  • Svačinová, Tereza, 2009, Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi [Protection and economy of natural resources]. In: Rozpočet a politiky Evropské unie: příležitost pro změnu. Praha: C.H. Beck, pp. 197-319
 Posted by on June 20, 2012